Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelVroomshoop

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Dorcas strijd tegen Vrouwenbesnijdenisdag

Vrouwenbesnijdenisdag

Dorcas vecht tegen vrouwenbesnijdenismaandag 6 februari 2017

Vandaag, 6 februari, is het Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis. Op deze dag staan we stil bij hoe we vrouwenbesnijdenis, ofwel genitale verminking, bij meisjes kunnen bestrijden. Wereldwijd zijn er ten minste 200 miljoen meisjes en vrouwen, van wie veel in Afrika wonen, die een vorm van vrouwenbesnijdenis hebben ondergaan. Vrouwenbesnijdenis is een schending van de mensenrechten en moet worden tegengegaan.

Ook Dorcas zet zich hiervoor in, onder andere in Loitokitok, Kenia. Samen met mannen, vrouwen, gemeenschapsleiders, traditionele vroedvrouwen, en jongens en meisjes werkt Dorcas eraan om vrouwenbesnijdenis de wereld uit te helpen. Door met elke groep apart in gesprek te gaan, raken mensen ervan overtuigd dat vrouwenbesnijdenis mensonterend is en kiezen ze hier niet langer voor.

Vrouwenbesnijdenis is niet alleen een cultureel, maar ook een financieel probleem. Meisjes worden besneden en vervolgens uitgehuwelijkt, waarbij hun familie een bruidsschat ontvangt. Die levert op dat moment weliswaar geld op, maar een meisje dat jong trouwt, kan niet naar school. Op langere termijn wordt het dus moeilijk voor haar om werk te vinden. Als onderdeel van de hulp die Dorcas geeft, bieden we daarom ook alternatieve manieren om inkomen te generen, bijvoorbeeld door tijdelijk een deel van de schoolkosten mee te betalen. Daarnaast wordt ieder gezin geholpen om voor de lange termijn geld vrij te maken of steun van anderen te ontvangen.

We hopen dat onder andere door deze steun de praktijk van vrouwenbesnijdenis langzamerhand zal verdwijnen.

nieuws archief

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer